Yeni KHK ile evlilik programı formatlarının yasaklanmasının önü açıldı!

Yeni KHK ile evlilik programı formatlarının yasaklanmasının önü açıldı!
Son iki yıldır televizyonların sabah ve öğlen  kuşaklarını kurtaran İzdivaç formatlarının son aylarda yükselen RTÜK şikayetleri nedeniyle yasaklanacağı haberleri gündeme gelmişti. İki yıldır bu formatlar nedeniyle yüksek oranlarda cezalandırılan kanallar geçtiğimiz aylarda RTÜK tarafından toplantıya davet edilmişti. Programların kurgusal yanlarının çok öne çıkması ve formatın dejenere edilmesi sebebiyle artan şikayetler sonrasında bazı kanallar yayına çıkardıkları çiftleri hızla evlendirmeye de başlamıştı.

Yükselen tepkiye rağmen temel bir format değişikliğine gidildiği gözlenmeyen evlilik programlarının kaldırılması için sonunda, Kanun Hükmünde Kararname çıkarıldı. Yeni KHK ile sadece evlilik programlarının kaldırılmasını değil takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünlerin sağlık beyanıyla satışı da sınırlandırılmış oldu. Yaptırım kararlarına uymayanlara bir yıl içerisinde yirmiden fazla kez kural ihlali olması halinde beş güne kadar yayın durdurma cezası verilecek.

Lisans iptaline kadar gidebilecek cezalar ilgili maddeye eklendi
690 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, dün Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Yayınlanan KHK ile RTÜK kanununa “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı veya buluşturulduğu türden programlara, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dahil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına veya reklamına, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez” maddesi eklendi. Öte yandan  6112 sayılı RTÜK Kanunu'nun 32’nci maddesine RTÜK’ün evlilik programlarına ceza verdiği “Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlâka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” maddesi de kondu.

32. maddenin yaptırımında şu ifadeler yer alıyor: “Yayın hizmeti ilkelerine aykırı yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara, ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde ikisinden beşine kadar idari para cezası verilir. Ayrıca, idari tedbir olarak, ihlale konu programın yayınının beş keze kadar durdurulmasına, isteğe bağlı yayın hizmetlerinde ihlale konu programın katalogdan çıkarılmasına karar verilir. İhlalin mahiyeti göz önünde bulundurularak, bu fıkra hükümlerine göre idari para cezası ile birlikte idari tedbire karar verilebileceği gibi, sadece idari para cezasına veya tedbire de karar verilebilir.”

İşte radyo ve televizyonlara ilişkin yapılan değişiklikler 

“Kanunun yayın hizmetlerinde ticari iletişimi düzenleyen hükümlerinden herhangi birini yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde yirmiden fazla ihlal eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayını beş güne kadar durdurulur. Bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının beş günden on güne kadar durdurulmasına, ihlalin ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilir. Programlarının yayını veya yayınları süreli durdurulan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yaptırım kararının tebliğine rağmen kararın gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam etmesi halinde yayın lisansının iptaline karar verilir."

Sohbet, arkadaşlık, eş bulma konulu hatların reklamı da yapılamayacak
"Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz. Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı veya buluşturulduğu türden programlara, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dahil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına veya reklamına, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez. Katma değerli elektronik haberleşme hizmet numaraları, yerel aranır numaralar, benzeri özel içerikli hizmetlere ilişkin numaralar ile özel ücrete tabi diğer sabit ve mobil numaralar kullanılmak suretiyle, izleyici ve dinleyicileri yanıltıcı veya haksız kazanca neden olacak şekilde yarışma, çekiliş, lotarya ve benzeri adlar altında ödül ve ikramiye taahhüt edilemez ve bu yöntemle ürün tanıtımı, satışı ve pazarlaması yapılamaz."

Uydu Yayınları da RTÜK denetiminde!
"Türkiye’ye ait uydular üzerinden Türkçe olarak Türkiye’ye yönelik yayın yapan veya yayın dili Türkçe olmamakla birlikte Türkiye’ye yönelik ticari iletişim yayınlarına yer veren yayın kuruluşları, bu maddenin diğer fıkralarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı yetkisi altında kabul edilir. Bu kuruluşların da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı yetkisi altındaki kuruluşlar gibi Üst Kuruldan yayın lisansı alması zorunludur."

Aile Dizilerine Destek Geliyor!

"Yayın hizmetlerinde ailenin ve çocukların korunması ilkesini gözeterek, ailenin bütünlüğü ve sürekliliği ile çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini destekleyecek nitelikteki aile ve çocuk dostu yapım ve dizileri, Üst Kurulca bir önceki yılda uygulanan idari para cezalarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte belirlenecek usul ve esaslara göre teşvik etmek.”
BİZE YAZIN!
Ad
Soyad
e-mail
Mesajınız
GÖNDER