Medyaya, "Geleneksel Aile Yapısını Koruma" ayarı geliyor

Medyaya,

2016 yılının hükümet programında, kadına yönelik şiddetle ilgili yasa ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı’nda değişiklik yapıldığı belirtildi. Aynı zamanda medyanın "geleneksel aile değerlerine" uygun yayın yapması için de önlemler alınacağı söylendi. Kadın örgütleri ve avukatların katkılarıyla hazırlanan 6284 nolu "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi"ne dair kanun Mart 2012’de yürürlüğe girmişti.

Aile eğitim programları yaygınlaşacak
23 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayınlanan 2016-2018 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da ekonomide gelişmeler ve hedefler, ödemeler dengesi, büyüme ve istihdam, eğitim, yargı, güvenlik, temel hak ve özgürlükler gibi başlıkların yanısıra “Aile ve Kadın” bölümü yer aldı.

Mevcut durumun “aile kurumu, sanayileşme ve kentleşmeyle birlikte ortaya çıkan toplumsal sorunların küreselleşmeyle daha da büyümesi ve çeşitlenmesi karşısında büyük tehditlerle karşı karşıya kalmıştır” şeklinde anlatıldığı programda, Aile Eğitim Programlarına da yer verildi.

Bu programlar kapsamında, "evlilik öncesi eğitim modülü", "kuşaklar arası iletişim eğitim modülü", "internet okur-yazarlığı modülü", "aile ve internet modülü" gibi çeşitli eğitimler düzenleneceği bildirildi.

Programda mevcut Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı ile 6284 nolu Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun üzerinde revizyon yapılacağı da belirtildi.

“Görsel, İşitsel, Sosyal medyanın aile üzerindeki olumsuz etkisi”
“Görsel, işitsel, sosyal medyanın ve internetin” aile üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu savunulan programda, bu olumsuz etkilerin giderilmesi için ailelere eğitim programları düzenlenmesi, boşanmaların azaltılması için "Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı" hizmetleri verileceği söylendi.

Ayrıca medyada “Görsel, işitsel ve sosyal medyanın haber, magazin, film ve benzeri tüm yapımlarının geleneksel aile değerlerimize uygun olmasına yönelik tedbirler alınacak; olumsuz yayınları caydıracak etkin düzenlemeler yapılacaktır” denildi.

Bu düzenlemeler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olacak, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve RTÜK işbirliğiyle belirlenecek.

Yapımcı ve yayıncılarla ortak akıl toplantısı düzenlenecek
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, Ocak ayı içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu ile görüşmüş ve “aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi amaçlı medya faaliyetlerinin desteklenmesi yönünde atılacak adımları ve hayata geçirilecek projeleri medya sektörü ile birlikte ele almak için genel yayın yönetmenleri, dizi yapımcıları ve izleyici temsilcileriyle ortak akıl toplantıları düzenleneceği duyurulmuştu.
BİZE YAZIN!
Ad
Soyad
e-mail
Mesajınız
GÖNDER