2019'da çıkan sinema kanununda değişikliğe gidildi!

2019'da çıkan sinema kanununda değişikliğe gidildi!
2019'da çıkan ve dijital platformlarla vizyon arasındaki yayın düzenini de belirleyen sinema kanununda değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan yönetmeliğe göre sinemalar artık kurum bileti ve promosyonlu bilet de satabilecekler.

"Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" başlıklı karar metninin tam hali şu şekilde:

MADDE 1- 22/10/2019 tarihli ve 30926 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş, üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ğ) Kurum bileti: Bakanlığın belirleyeceği sinema salonu işletmecisi derneklerinin ve yapımcı meslek birliklerinin yetkilendireceği gerçek veya tüzel kişiler ile diğer gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılan sözleşmeler çerçevesinde satılan bilettir.

h) İzleyici özel bileti: Sinema salonu işletmecisi tarafından belirlenen sayıda biletin alınması kaydıyla satılan bilet ile Bakanlığın belirleyeceği sinema salonu işletmecisi dernekleri tarafından belirlenen ve Bakanlıkça uygun bulunan özel günlerde satılan bilettir.”

“b) Engelli bileti, şehit yakınları ve gazi bileti, sabah seansı bileti, kurum bileti ve izleyici özel bileti; sinema salonu işletmecileri tarafından belirlenen tam bilet fiyatının %50’sine,”

“(7) Bu maddenin ikinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında yapılan sözleşmelerde belirtilen tutarın bilete dönüşmeyen kısmının yarısı, ilgili sözleşme kapsamında satılan kurum biletlerinden elde edilen izlenme oranları esas alınarak kurum bileti kesilen filmlerin yapımcıları arasında, diğer yarısı ilgili sözleşme kapsamında satılan kurum biletlerinden elde edilen izlenme oranları esas alınarak bu filmlerin gösterildiği sinema salonu işletmecileri arasında paylaşılır. Paylaşımda Bakanlık tarafından derlenen izleyici verileri esas alınır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.BİZE YAZIN!
Ad
Soyad
e-mail
Mesajınız
GÖNDER